Usmernenie OSSZ k návštevám v ZSS od 4.10.2021 sa nachádza na nasledujúcom odkaze:

Usmernenie – návštevy v ZSS