Hovorí sa, že kto nechce byť starý, musí zomrieť mladý. Staroba je neodvrátiteľnou súčasťou nášho života. Každý z nás raz bude starý a bude potrebovať niekoho kto ho vypočuje, pochopí, pohladí…

V zariadení tvoríme s obyvateľmi jednu veľkú rodinu. Naši obyvatelia nepotrebujú veľa. Stačí k tomu pár pekných slov, milý úsmev, úcta a vzájomné porozumenie. To všetko sa im snažíme dávať my, pracovníci Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Tisovec. Dôležité je len akceptovať určité zvláštnosti osobnosti starých ľudí a zároveň rešpektovať ich doterajšiu životnú cestu, ich identitu. Práca so starými ľudmi je náročná a vyčerpávajúca. Je poslaním, ktoré nepozná presný pracovný čas a vyžaduje si celého človeka, jeho lásku, trpezlivosť, ľudský prístup, porozumenie a schopnosť počúvať iných. Kto tieto schopnosti nemá, nezotrvá v tejto profesii dlho.

Pre nás je najdôležitejšie, aby človek robil svoju prácu s radosťou a aby mu radosť aj prinášala. Veď vždy tu bude určité percento ľudí, ktorí budú vzhľadom na svoj stav a vek potrebovať väčšiu starostlivosť akú im dokáže poskytnúť vlastná rodina. Zaujatá myseľ a vyrovnané hodnotenie svojho života pomáha staršiemu človeku prežiť spokojnú jeseň života. A práve my zamestnanci DD a DSS Tisovec sa snažíme tomu napomáhať. Snažíme sa vystupovať nielen v podobe sprievodcu jeseňou života, ktorý poskytuje oporu nie v podobe sochára, ktorý formuje, vodcu, ktorý poučuje, sudcu, ktorý posudzuje, či dokonca odsudzuje. Rovnako pre nás ako ako pre našich obyvateľov platí, že rokmi aj nám zvráskavie koža, zošedivie vlas, ale keď sa vzdávame optimizmu, zvráskavie i duch. Všetci predsa túžime dožiť sa múdrej a láskavej staroby.

O to viac náš teší, ak našu starostlivosť ocenia nielen naši obyvatelia, ale aj ich rodiny…