Vážení návštevníci,

od 01.08.2022 sú návštevy v našom zariadení opäť povolené.
Mgr. Mariana Kókaiová
riaditeľka DD a DSS