Hej, slniečko, počuješ? Zasvieť ešte raz!

Aspoň za hrsť teplých lúčov rozsyp medzi nás.

Dňa 9. Septembra sme sa rozhodli užiť si posledné letné dni tohto roku a to guľášovým posedením.

Pre prijímateľov nášho zariadenia sme si pripravili posedenie s občerstvením v záhradnej časti.

Atmosféru nám spríjemňovali teplé slnečné lúče, dobrá hudba a vôňa fantastického guľášu.

Toto popoludnie rozžiarili nie len slnečné lúče ale aj úsmevy našich prijímateľov sociálnej služby.

S letom sme sa tak rozlúčili v duchu príjemnej atmosféry.