Vážení rodinní príslušníci našich klientov – Vašich rodičov a blízkych príbuzných!

 

Týmto spôsobom som sa v mene celého kolektívu DD a DSS v Tisovci rozhodla verejne apelovať na niektorých z Vás.

Naše zariadenie pre seniorov a zdravotne postihnutých klientov patrí roky medzi najlepšie a najkvalitnejšie zariadenia v Banskobystrickom kraji. Je to vďaka milému a ústretovému personálu, ktorý mnohokrát v snahe vyhovieť každému pristupuje k mnohým príbuzným našich klientov individuálne. Terajšia situácia si však vyžaduje prispôsobenie sa novým pravidlám, rovnakým pre všetkých.

Po tragédii v Pezinku, ktorú nechceme zažiť v našom domove a snažíme sa všetkými možnými spôsobmi ochrániť Vašich rodičov či blízkych, sa z nás stávajú nervózni vyhadzovači a nepríjemní ochrankári, ktorí vám bránia pri svojich zaužívaných  zvyklostiach.

Na základe príkazu riaditeľky odboru sociálnych služieb a zdravotníctva BBSK a vyhlášky RÚVZ v Rimavskej Sobote sme od 6.3.2020 zakázali návštevy klientov. Rozhodnutím Krízového štábu DD a DSS sme od 16.3.2020 zakázali donášanie akýchkoľvek vecí do domova, zrušili sme donášku obedov, zdravotné vyšetrenia sme obmedzili len na nevyhnutné, život ohrozujúce stavy. Všetky izby pravidelne dezinfikujeme, klienti nosia rúška. Do domova nepúšťame nikoho okrem zamestnancov a osôb zabezpečujúcich nevyhnutné služby pre klientov po posúdení a schválení krízovým štábom.

Vaši rodičia, blízki, naši klienti sú najzraniteľnejšou a najviac ohrozenou cieľovou skupinou. V domove im zabezpečíme všetko čo potrebujú. Môžu vyjsť do areálu zariadenia, po skupinkách sa stretávajú na rôznych aktivitách. Vieme, že vám chýbajú a že ste ich už dlho nevideli. Môžete im kedykoľvek zatelefonovať či napísať, ale rešpektujte naše zákazy.

Tie zákazy sú kvôli nim, kvôli tomu, aby sme ich ochránili, a aby ste sa mohli stretnúť, keď všetko pominie.

Nedávno bol vyhlásený pre zariadenia sociálnych služieb núdzový stav. Je preto zarážajúce, keď sa rodinný príslušník dožaduje návštevy či svojvoľne vstúpi do budovy. Na vstupných dverách máme štyri upozornenia, ktoré si niektorí vôbec nevšímali. Začali sme preto zamkýnať aj vstupnú bráničku. Aj tam oznamujeme, že je zákaz vstupu do areálu domova. Darmo vysvetľujeme, že to nerobíme zo “srandy”, že sa bojíme, aby sme nenakazili vašich blízkych, za ktorých sme zodpovední.

Stáva sa, že príbuzní prídu “úradovať” ku bráničke, skúšajú prepašovať nákupy či prísť si po peniaze, ktoré musia ísť vložiť do banky. Všetko má svoj čas, to všetko počká. Nič nie je dôležitejšie ako zdravie. My nakúpime, peniaze uschováme. Netreba sa báť. Jediné, čo od vás žiadame, aby sme nemuseli sprísniť opatrenia, je nechať nás pracovať a nesťažovať nám situáciu, ktorá ani pre nás nie je jednoduchá. Zostaňte doma, my sa o Vašich blízkych  postaráme. My doma zostať nemôžeme.

Svojim najbližším teraz pomôžete najviac tým, keď budete rešpektovať zavedené bezpečnostné opatrenia a prispôsobíte svoje zaužívané zvyky našim požiadavkám.

Zároveň ďakujeme tým rodinným príslušníkom, ktorí situáciu nepodceňujú, správajú sa zodpovedne a svojím prístupom nám pomáhajú prekonať túto mimoriadnu situáciu. Veľmi si to vážime!

 

riaditeľka a kolektív zamestnancov DD a DSS Tisovec