OZNAM

pre návštevníkov DD a DSS Tisovec

 

Z dôvodu nariadenia RÚVZ v Rimavskej Sobote

DD a DSS Tisovec od 17.10.2022 pozastavuje návštevy v zariadení až do odvolania.

 

V Tisovci, 17.10.2022

Mgr. Mariana Kókaiová

riaditeľka DD a DSS