Vážení návštevníci nášho domova, rodinní príslušníci, príbuzní a známi!

Aj v tejto mimoriadnej situácii si vás dovoľujeme ubezpečiť, že o vašich blízkych je postarané v súlade s prísnymi hygienickými opatreniami. Rešpektovaním zákazu návštev, nosenia vecí do domova, či akceptovaním pozastavenia donášky obedov, nám pomáhate zabezpečiť pre Vašich najbližších bezpečné prostredie. Verte nám, že v domove majú zabezpečené všetko čo potrebujú. Nákupy, rúška, dezinfekciu, čisté prostredie, či prechádzky v areáli záhrady.

Kontaktovať s nimi sa môžete telefonicky na č. 047/5493847, alebo na č. 0911089138.

Ďakujeme, že nám dôverujete.

Zároveň žiadame o trpezlivosť všetkých, ktorým chutí naša strava. Donáška stravovania si vyžaduje odklad, ale hneď ako to bude možné, budete informovaní.

kolektív zamestnancov DD a DSS Tisovec


Súvisiace dokumenty k prijatým opatreniam :
Pokyn č. 001/2020/UKRBBSK 
Usmernenie č. 002/2020/OSSZ
Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR