Oznámenie k prijatým opatreniam v súvislosti so šírením koronavírusu

Vážení návštevníci nášho domova, rodinní príslušníci, príbuzní a známi! Aj v tejto mimoriadnej situácii si vás dovoľujeme ubezpečiť, že o vašich blízkych…


Zákaz návštev

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Tisovci, v súlade s Príkazom riaditeľky odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu Banskobystrického…


MDŽ

Medzinárodný deň žien, ktorému prináleží v kalendári dátum 8.3. je aj v našom zariadení obľúbený sviatok, ktorým si pripomíname výnimočnosť žien. Úcta a…