Medzinárodný deň žien, ktorému prináleží v kalendári dátum 8.3. je aj v našom zariadení obľúbený sviatok, ktorým si pripomíname výnimočnosť žien. Úcta a poklona sa ženám v tento špeciálny deň prejavuje po celom svete, no z dôvodu preventívnych opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu mesto Tisovec zrušilo svoj tradičný kultúrny program k MDŽ, ktorý sa mal konať dňa 9.3.2020. I napriek tomu, že naše prijímateľky sa na program vopred tešili, rozumieme obavám zo situácie, ktorú riziko infikovania koronavírusom v posledných týždňoch prináša. Zdravie a bezpečnosť je v tomto prípade hlavnou prioritou.
Ku každej žene patria kvety a v deň MDŽ obzvlášť a preto bola každá žena v našom zariadení obdarovaná kvetinkou.
Milé ženy,
Vaša práca je aj o láske, trpezlivosti, porozumení a pochopení. Želáme Vám, aby ste aj v ďalších rokoch svojho života rozdávali cenné rady do života, vnášali teplo do svojich rodín a rozdávali úsmev.
Touto cesto chcem poďakovať všetkým prijímateľkám v našom zariadení za ich lásku, za mozoľnaté dlane, za všetko pekné, za to, že ich máme!