Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Tisovci,

v súlade s Príkazom riaditeľky odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja,

vydáva s okamžitou platnosťou

zákaz pre všetky návštevy

prijímateľov sociálnych služieb z dôvodu preventívnej ochrany pred šíriacim sa koronavírusom na Slovensku.

Zákaz návštev platí do odvolania.

Mgr. Mariana Kókaiová riaditeľka DD a DSS v Tisovci