Pre mnohých je december najčarovnejším mesiacom v roku. Vianoce sú každý rok no vždy majú jedinečnú atmosféru a  predstavujú sviatky pokoja a lásky, kedy sa vieme tešiť z každého okamihu života. Tieto sviatky túžime stráviť v kruhu najbližších osôb a každý si ich zaslúži prežiť v šťastí a radosti. Táto radosť by však nemala vychádzať len z darčekov ale najmä z okamihov, ktoré tieto sviatky so sebou prinášajú. Preto sme sa opäť rozhodli spraviť čarovné Vianoce aj našim seniorom a seniorkám v DD a DSS Tisovec. V zariadení sme si pripravili nádhernú výzdobu, na každom poschodí sme pripravili krásny vianočný stromček. Vianočné sviatky sme otvorili príhovorom a našim klientom sme popriali krásne vianočné sviatky. Naša najstaršia klientka p. Elenka Brndiarová predniesla krásnu vianočnú báseň. Svoju báseň nám prečítal a predniesol aj p. Tibor Koncoš. Neskôr sme našim klientom a klientkám porozprávali o tom, kto ich obdaroval na Vianoce. Porozprávali sme im o zbierke „koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ a o ich zbierkach a projektoch. Neskôr sme každému klientovi porozdávali darčeky, ktoré im zo zbierky „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ ako každý rok priniesla Andrea Roháriková.  Zároveň by sme sa chceli poďakovať zamestnancom daňového a colného úradu v Rimavskej Sobote, ktorí si pre našich klientov pripravili vianočné prekvapenie a to v podobe darčekových krabíc, ktoré nám osobne priniesol ThDr. Tomáš Bodolló, PhD. Touto cestou by sme sa tak chceli všetkým ľuďom, ktorí sa do zbierky zapojili  a spravili tak nádherné Vianoce našim klientom, poďakovať.

V mene celého kolektívu DD a DSS by sme chceli všetkým do nového roka popriať hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky, životných úspechov a veľa splnených snov.