Návštevy povolené

Vážení návštevníci, od 26.10.2022 sú návštevy v našom zariadení opäť povolené, Mgr. Mariana Kókaiová riaditeľka DD a DSS


Zákaz návštev

OZNAM pre návštevníkov DD a DSS Tisovec   Z dôvodu nariadenia RÚVZ v Rimavskej Sobote DD a DSS Tisovec od 17.10.2022 pozastavuje návštevy v…