OZNÁMENIE O NÁVŠTEVÁCH PSS v 3. stupni ohrozenia – čierna platné od 1.11.2021

 Návštevy nie sú povolené. Návštevy je možné uskutočniť len na základe výnimky udelenej riaditeľom zariadenia (terminálne štádium, zlý zdravotný a…