Návštevy nie sú povolené.

Návštevy je možné uskutočniť len na základe výnimky udelenej riaditeľom

zariadenia (terminálne štádium, zlý zdravotný a psychický stav prijímateľa

a pod.).

Podmienky návštev budú priebežne aktualizované podľa epidemiologickej situácie v okrese a v zariadení.

Žiadame návštevy, aby naše opatrenia rešpektovali.

Sú prijaté v záujme ochrany Vašich blízkych a našich zamestnancov pred nákazou COVID-19.

 

V Tisovci, 2.11.2021

Mgr. Mariana Kókaiová

riaditeľka DD a DSS v Tisovci