Dňa 29. júla sme tradične ako každý rok usporiadali obľúbenú akciu našich klientov a klientok a to varenie guľášu.

Celé popoludnie nám spríjemňovala dobrá hudba, teplé počasie a samozrejme vôňa guľášu a ďalších dobrôt, ktoré sme si pre našich klientov prichystali.

Súčasťou programu bolo aj vystúpenie Mgr. Ľubici Sabovej, s ktorou si naši klienti veselo zaspievali a zatancovali.

Touto cestou by sme sa jej v mene celého kolektívu DD a DSS Tisovec chceli poďakovať za jej hudobné vystúpenie, ktoré vyčarilo úsmev na tvári všetkým zúčastneným.

Program nám obohatil aj náš klient Tibor Koncoš, ktorý nám zarecitoval krásnu pieseň a predviedol kúzelnícke vystúpenie s kartami.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za príjemné letné guľášové popoludnie.