Všetkým čitateľom našej webovej stránky

ako aj návštevníkom nášho zariadenia

želáme pokojné, radostné a šťastné Vianoce

prežité v kruhu svojich najbližších

a úspešný vstup do nového roku 2020.