Z histórie domova dôchodcov v Tisovci

veľa ľudí zaujíma niečo z histórie