Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva a bielizne

DD a DSS Tisovec má zabezpečené pranie znečistenej bielizne vo vlastnej práčovni zariadenia. Upratovanie je zabezpečené v pravidelných intervaloch. V prevádzke sa dodržiavajú hygienické a protiepidemiologické predpisy a opatrenia. Prevádzka je vybavená potrebným množstvom čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, ako aj čistej bielizne.

V rámci zaopatrenia zabezpečujeme :

  • upratovanie
  • poskytovanie posteľnej bielizne, jej pranie a žehlenie
  • pranie, čistenie a žehlenie osobného šatstva
  • údržbu a opravu osobného vybavenia (menšie krajčírske úpravy odevov).

Pri stanovení výšky úhrad vychádzame zo zákona o sociálnych službách č. 448/2008 a zo Všeobecne záväzného nariadenia BBSK  č. 20/2012, ktorým sú upravené podmienky poskytovania sociálnych služieb a platenia úhrad klientov za poskytnuté sociálne služby v ZSS v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Úhrada za upratovanie; pranie, žehlenie a údržbu bielizne:

Upratovanie : 0,50 €/deň

Pranie, žehlenie a údržba bielizne : 0,50 €/deň