Sociálne poradenstvo

DD a DSS Tisovec poskytuje základné aj špecializované sociálne poradenstvo, ktoré zahŕňa najmä informácie o odborných činnostiach, informácie legislatívno-právneho aj vecného charakteru. Poskytujeme základné informácie o možnostiach riešenia problémov našich obyvateľov a podľa potreby im odporúčame a sprostredkujeme ďalšiu odbornú pomoc. V rámci špecializovaného sociálneho poradenstva ide už po analýze rozsahu problémov o poskytnutie konkrétnej odbornej pomoci. Neoddeliteľnou súčasťou sociálnej práce  a sociálneho poradenstva je aj aktívny kontakt a komunikácia s rodinnými príslušníkmi našich obyvateľov, čo vedie k spätnej väzbe a napomáha neustálemu zlepšovaniu poskytovaných služieb. Túto činnosť zabezpečujú pre obyvateľov sociálne pracovníčky nášho zariadenia.