Osobné vybavenie

DD a DSS Tisovec poskytuje osobné vybavenie fyzickej osobe, ktorá si ho nemôže zabezpečiť sama. Osobným vybavením je šatstvo, obuv, hygienické potreby a iné veci osobnej potreby.

Rozsah osobného vybavenia určí riaditeľka DD a DSS Tisovec, s prihliadnutím na potreby prijímateľa sociálnej služby a jeho zdravotný stav.

Osobné vybavenie, ktoré sa poskytuje prijímateľovi sa eviduje v jeho osobnej karte.