Poradovník čakateľov o umiestnenie v zariadení

      Ostatné poradovníky čakateľov na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického…