Deň seniora

Milí naši seniori, čas plynie deň za dňom, rok za rokom a opäť sme sa spolu stretli v mesiaci október, aby sme prejavili svoju úctu starším. Každá životná…