Poďakovanie nadácii EPH

Ďakujeme nadácii EPH za finančnú podporu na nákup zdviháka pre imobilných klientov.