Návštevy povolené

Vážení návštevníci, od 26.10.2022 sú návštevy v našom zariadení opäť povolené, Mgr. Mariana Kókaiová riaditeľka DD a DSS