Návštevy opäť povolené

Vážení návštevníci, od 01.08.2022 sú návštevy v našom zariadení opäť povolené. Mgr. Mariana Kókaiová riaditeľka DD a DSS