Opadané lístie, žiarivé farby, čerstvo obraté jabĺčka, taká je jeseň.

Toto rozprávkové ročné obdobie nám pripomína jeden z významných mesiacov a to október,

ktorý je mesiacom úcty k starším. Seniori si zaslúžia úctu, lásku, obdiv a hlavne pozornosť.

Sú klenotom našej spoločnosti a to najmä preto, že svojim krásnym vekom nadobudli množstvo skúseností, ktoré odovzdávajú mladším generáciám.

Do našich životov vnášajú radosť, múdrosť, lásku a preto si zaslúžia našu pozornosť a náklonnosť nie len počas októbra ale počas celého roka.

Pri tejto významnej príležitosti sme si pre klientov a klientky nášho zariadenia pripravili malé prekvapenie v podobe vystúpenia detí zo Základnej umeleckej školy v Tisovci.

Pre našich seniorov si pripravili hudobné vystúpenia, ktoré im predviedli v záhradnej časti.

Naši seniori si tak užívali vystúpenia talentovaných detí, ktoré im spríjemňovali jesenné slnečné lúče.

Touto cestou by sme sa tak chceli poďakovať riaditeľovi Základnej umeleckej školy v Tisovci Mgr. Milanovi Matuchovi, DIS. Art., Mgr. Ľubici Sabovej a Vojtechovi Oláhovi DIS. Art.,

že nám umožnili spríjemniť našim seniorom deň a pripomenúť im tak, že sú pre nás dôležití.

Drahí seniori, ďakujeme, že Vás máme!