Poďakovanie nadácii EPH

Ďakujeme  nadácii EPH za poskytnutie finančného príspevku na nákup medicínskych a zdravotníckych potrieb v grantovej výzve Oporný bod 2021.