Vážení návštevníci,

podľa „Usmernenia odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK k návštevám v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK platného od 17.05.2021“

sú v okresoch zaradených podľa aktuálneho COVID AUTOMATu do stupňa monitoring (zelená) – návštevy povolené bez obmedzení.

Na základe konzultácie s MPSVaR SR a odporúčaní ÚBBSK naďalej zachovávame plán návštev a žiadame dodržiavať všetky hygienicko – epidemiologické opatrenia pri návšteve spolu s vyplnením čestných prehlásení o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze.

Žiadame o opatrnosť a zodpovedný prístup aj v prípade, že náš okres je zaradený do stupňa monitoring (zelená), a to najmä z dôvodu, že návštevy prijímateľov sociálnej služby môžu prichádzať po návrate z dovolenky v zahraničí (hrozba zavlečenia novej mutácie) a pod. 

Pri návštevách môžete využiť možnosť vychádzky s klientom.

 

V Tisovci, 27.7.2021

Mgr. Mariana Kókaiová

riaditeľka DD a DSS v Tisovci