Oznam pre návštevy

Vážení návštevníci, podľa „Usmernenia odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK k návštevám v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej…