NÁVŠTEVY OD 17.05.2021

PLÁN  NÁVŠTEV  V  DD  a  DSS  TISOVEC V súlade s Usmernením Odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK k návštevám v zariadeniach sociálnych…