Vážení návštevníci nášho zariadenia, rodinní príslušníci našich klientov, priatelia, známi!

Blížia sa najkrajšie sviatky roka, ktoré by sme si všetci priali zo všetkého najviac prežiť so svojimi najbližšími. Tieto sviatky budú ale iné, nie také na aké sme zvyknutí. Napriek tomu chceme každého ubezpečiť, že naši klienti budú mať ako každý rok, sviatky zabezpečené v starostlivosti, hojnosti a v pokoji.

Z dôvodu šírenia koronavírusu však musíme neustále dodržiavať prísne opatrenia, aby sme predišli zaneseniu tejto nákazy do nášho zariadenia a vyhli sa ochoreniu u najzraniteľnejšej skupiny ľudí, našich seniorov a zdravotne postihnutých klientov.

Nižšie uvádzam nasledovné opatrenia počas Vianoc v našom zariadení, ktorého zriaďovateľom je BBSK.     

Návštevy v DD a DSS v Tisovci

-návštevy v zariadení sú zakázané, výnimku udeľuje vedenie zariadenia len po telefonickom  dohovore, a to len v prípade negatívneho PCR testu nie staršieho ako 48 hodín,

alebo po dohode s vedením zariadenia v prípade ak ide o návštevu príbuzného v terminálnom štádiu života,

alebo návštevu klienta, ktorý v priebehu posledných 90 dní prekonal COVID-19

-odporúčame príbuzným využívať informačno–komunikačné technológie na sprostredkovanie kontaktu so svojím príbuzným

 

Klient DD a DSS v Tisovci (ktorý nie je COVID pozitívny)  môže ísť na Vianoce do domácej starostlivosti za dodržania týchto podmienok:

– príbuzný, ktorý prevezme klienta do domácej starostlivosti sa musí preukázať platným negatívnym testom (antigénový alebo PCR test) nie starší ako 48 hodín a pri návrate klienta do ZSS absolvuje klient antigénový test

Na záver želám všetkým našim priaznivcom pokojné, v zdraví a láske prežité vianočné sviatky s presvedčením a pokorou, že budúci rok ich prežijeme tradične, v kruhu svojich blízkych. 

Mgr. Mariana Kókaiová

riaditeľka DD a DSS v Tisovci