Deň seniora

Milá babka, milý dedko, ďakujem Vám dnes za všetko. Za tie bozky z veľkej lásky, za nežnosť rúk, hladiace moje vlásky, za starostlivosť, lásku, dobrotu,…


Rozlúčka s letom - guľášové posedenie

Hej, slniečko, počuješ? Zasvieť ešte raz! Aspoň za hrsť teplých lúčov rozsyp medzi nás. Dňa 9. Septembra sme sa rozhodli užiť si posledné letné dni tohto…