Hlásky z MASky 3/2020

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Tisovci zverejnňuje 3/2020 vydanie Spravodaja Partnerstva Muránska Planina - Čierny Hron „HLÁSKY Z MASky“.…