Zákaz návštev od 29.09.2020

ZÁKAZ NÁVŠTEV   Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Tisovci, v súlade s Príkazom riaditeľky odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu…