Nákup dezinfekčných, hygienických a ochranných pomôcok

Ďakujeme za finančnú podporu na nákup dezinfekčných, hygienických a ochranných pomôcok pre našich klientov a zamestnancov. „Tento projekt sa uskutočnil v…