Plán uvoľňovania opatrení

Plán uvoľňovania opatrení v DD a DSS Tisovec v súvislosti s ochorením Covid-19 Opatrenia v uvoľňovaní režimov v poskytovaných sociálnych službách  1.…