Nákup dezinfekčných, hygienických a ochranných pomôcok

Ďakujeme za finančnú podporu na nákup dezinfekčných, hygienických a ochranných pomôcok pre našich klientov a zamestnancov. „Tento projekt sa uskutočnil v…


Hurá na zmrzlinu

Po dlhom a úmornom čase, kedy muselo naše zariadenie ostať v rámci bezpečia našich klientov uzatvorené, sa začali uvoľňovať opatrenia. A tak mohli naši…


Napísali nám

Vážená pani riaditeľka, vzhľadom na to, že sme nemali možnosť na stretnutie (keďže žijem a pracujem v Rožňave), a mám zväčša pracovnú dobu počas pac.…


Plán uvoľňovania opatrení

Plán uvoľňovania opatrení v DD a DSS Tisovec v súvislosti s ochorením Covid-19 Opatrenia v uvoľňovaní režimov v poskytovaných sociálnych službách  1.…