Hlásky z MASky 1/2020

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Tisovci zverejnňuje 1/2020 vydanie Spravodaja Partnerstva Muránska Planina - Čierny Hron „HLÁSKY Z MASky“.…