Oznámenie k prijatým opatreniam v súvislosti so šírením koronavírusu

Vážení návštevníci nášho domova, rodinní príslušníci, príbuzní a známi! Aj v tejto mimoriadnej situácii si vás dovoľujeme ubezpečiť, že o vašich blízkych…