Zákaz návštev

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Tisovci, v súlade s Príkazom riaditeľky odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu Banskobystrického…


MDŽ

Medzinárodný deň žien, ktorému prináleží v kalendári dátum 8.3. je aj v našom zariadení obľúbený sviatok, ktorým si pripomíname výnimočnosť žien. Úcta a…