Vinšovníci zo Základnej umeleckej školy

K vianočnému času patria aj vianočné koncerty a ako aj po minulé roky, aj tento rok sa u nás vianočne koncertovalo. Hudobná nádielka bola naozaj štedrá.…