Vinšovníci zo Základnej umeleckej školy

K vianočnému času patria aj vianočné koncerty a ako aj po minulé roky, aj tento rok sa u nás vianočne koncertovalo. Hudobná nádielka bola naozaj štedrá.…


Vianočný program

Mnohí z nás, ktorí sme to nezažili, máme pocit, že Vianoce v Domove dôchodcov bývajú smutné. Opak je však pravdou. Vianoce sú výnimočnou udalosťou aj u…