Ostatné poradovníky čakateľov na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja :

Pozrtite si aj ďalšie novinky: