Oslava 90 narodenín

Milý náš oslávenec Paľko Ivan, k Vašim krásnym 90. narodeninám Vám chceme priať veľa zdravíčka, šťastíčka a božieho požehnania. Náš život sa podobá knihe.…


Tvorivé dielne

Naši seniori si v mesiacoch september a október vyskúšali aké to je tvoriť z hliny. Vyskúšali si techniky modelovania, skladania či vyrezávania hliny, aby…


Šikovné ruky študentov SPŠ Tisovec

Dň​a 12.11 sme privítali návštevu zo Strednej priemyselnej školy v Tisovci. Študenti prišli s nápaditou myšlienkou pre našich seniorov..keďže sa pomaly…


Poradovník čakateľov o umiestnenie v zariadení

      Ostatné poradovníky čakateľov na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického…